Privacy

Tuinontwerp- en adviesbureau Ineke Brunekreeft

Privacyverklaring

Tuinontwerpbureau Ineke Brunekreeft verwerkt uw persoonsgegevens doordat u mij inschakelt voor tuinontwerp of -advies, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tuinontwerpbureau Ineke Brunekreeft verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de situatie ter plekke te bekijken en/of het ontwerp/advies bij u af te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Tuinontwerpbureau Ineke Brunekreeft neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, door computerprogramma’s of-systemen, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Tuinontwerpbureau Ineke Brunekreeft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de dienstverlening te realiseren en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Belastingwet.

Tuinontwerpbureau Ineke Brunekreeft verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, zoals een hoveniersbedrijf, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Tuinontwerpbureau Ineke Brunekreeft gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuinontwerpbureau Ineke Brunekreeft, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brunekreeftelst.nl.

Tuinontwerpbureau Ineke Brunekreeft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ineke Brunekreeft, telefonisch of via info@brunekreeftelst.nl

De Wuurde 36
6662 ZJ Elst
06 30 77 56 08
www.brunekreeftelst.nl
info@brunekreeftelst.nl

NL88 RABO 031 68 80 787
BTW nummer 011284249B
KvK 09079767