Werkwijze

We beginnen met een kennismakingsgesprek. De ‘click’ moet er zijn, ik ga immers een ruimte ontwerpen waar u zich straks prettig in moet voelen.

Ik luister naar uw wensen probeer de sfeer te proeven in uw huis, let op de inrichting, het zicht naar buiten en heel belangrijk de architectuur van de woning. Huis en tuin moeten straks één geheel gaan vormen. Een mooi huis verdient een mooie tuin.

Daarna maak ik de offerte waarin de kosten staan van een ontwerp en/of een beplantingsplan. Zodra u mij opdracht geeft en het grondplan met maten is gemaakt van de bestaande situatie, ga ik  een schetsontwerp maken. Dit wordt en praatstuk met een sfeerplaat van waaruit het definitieve ontwerp zal voortvloeien.

Als het tuinplan uitgewerkt is kan er contact gelegd worden met een hoveniersbedrijf. Zij maken een offerte voor de aanleg. Mijn plannen zijn ook geschikt om in eigen beheer uit te voeren, grondwerk en bestrating moet door een vakman uitgevoerd worden, maar de overige werkzaamheden voert u zelf uit. Tijdens de tuinaanleg kunt u gebruik maken van werkbegeleiding door mij. Dit geschiedt op regiebasis.